Documente instituționale

GHID_activitate CNTLR pentru anul scolar 2020-2021 PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA PENTRU PERIOADA 2018-2022 HCL 337 din 22 decembrie 2016 Confirmare CNTLR 01 ROF_CNTLR_2020_R6 01_1_Anexa 2 a 02 ROF_CNTL_2020_R 6 03 ROF CNTLR_Anexa 2_Regulament consiliu de administratie 2020_R6 04 ROF_CNTLR_Cod de etica_2020_R6 05 ROF CNTLR_Anexa 4 _Organigrama 06 ROF CNTLR_Anexa 5_Circumscriptia scolara_R4 07 ROF CNTLR _Anexa 6_ Contract educational_R6 08 ROF_CNTLR_Anexa 7_Defalcarea punctajelor pentru evaluare_R6 ROI_CNTLR 2017 Organigramă_CNTLR Defalcare punctaje evalaure cadre didactice_CNTLR Contract Educațional Codul de etică și conduită_CNTLR Circumscripție școlară_CNTLR
Personal Identification Code (PIC) CNTLR OMEN 4044_14.04.2011 – ordin numire Colegiu Național HG 532_30.05.2002 – Atestare domeniului public Resita HCL 80_27.04.2012 – Aprobare schimbare denumiri unitati scolare Extras CF – Structura Doman Extras CF – Structura Dealu Mare Extras CF – CNTLR Atestat privind nivelul calitatii educatiei in CNTLR