Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-VET-000122199

Facem publică selecția participanților pentru mobilitățile proiectului Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-VET-000122199. Grupul țintă vizat este format din elevii de la Școala postliceală sanitară, specializarea „Asistent medical generalist” și din profesorii care predau discipline VET la Școala postliceală sanitară. Grantul câștigat în anul școlar 2023-2024 este de 38480 Euro, sumă care va fi utilizată pentru desfășurarea de mobilități pentru elevi și profesori, după cum urmează:
  • 15 elevi vor participa la un stagiu de pregătire practică în spitale/clinici, 2 săptămâni, în perioada 19 mai – 2 iunie 2024;
  • 2 profesori vor desfășura activități de job-shadowing în spitale/clinici, 1 săptămână, în perioada 19 mai – 26 iunie 2024.
Grantul acoperă cheltuielile de transport, cazare și masă, iar mobilitățile se vor desfășura în Spania, în orașul Torrox. Procedura de selecție și calendarul selecției se regăsesc în documentul atașat.   Prin aceste mobilități ne propunem atingerea următoarelor obiective:
  • Îmbunătățirea competențelor practice ale elevilor în specialitățile Medicină internă, Chirurgie, Psihiatrie, Nursing general și comunitar;
  • Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice care predau discipline VET, prin asimilarea unor tehnici profesionale în conformitate cu protocoalele europene;
  • Creșterea competențelor lingvistice de limba engleză/spaniolă a participanților;
  • Creșterea abilităților de comunicare în contexte profesionale multiculturale.
  1. Procedură si calendar selecție participanți Erasmus VET
  2. Rezultate finale  selectie participanti ERASMUS+