Examene de diferență – august-septembrie 2022

Mai jos se găsesc programele școlare pentru disciplinele la care se susțin examenele de diferență: