Clubul de teatru RIDENDO

Clubul de teatru in limba română RIDENDO a început să funcţioneze din 2004, ca o prelungire firească a actului didactic. Ca urmare a dorinţei elevilor de liceu de a da viaţă unor personaje şi de a transpune scenic opere clasice, au fost pregătite şi susţinute numeroase spectacole/puneri în scenă.
Activitatea clubului cuprinde:

  • transpunerea scenică a unor opere clasice și moderne
  • adaptări ale unor opere dramatice din literatura română și universală
  • derularea unor proiecte culturale cu implicaţii sociale și educative
  • participarea la competiţii locale, județene și naționale
  • punerea în scenă a unor creaţii proprii ale elevilor
  • colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale și internaționale
Membrii clubului au avut de câştigat prin dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interrelaţionare.


Coordonator: prof. Elena Ivan