Ghidul Paideutic Personal

“Ghidul Paideutic Personal” Vol.10, apărut în septembrie 2013, încearcă să ofere repere profesionale veritabile într-o perioadă de profunde transformări şi schimbări privind viitorul învăţământului românesc. Volumul de faţă pune în dezbatere cele mai noi abordări din domeniul psihopedagogic şi metodic al oricărui demers instructiv-educativ-evaluativ, respectiv modelul “uceniciei cognitive”, ca abordare integrată şi de transfer al cunoştinţelor prin folosirea celor mai recente cuceriri ale pedagogiei internetului. De asemenea, revista oferă posibile răspunsuri şi variante privind abordarea personalizată a demersului instructiv-educativ şi realizarea unei relaţii de calitate profesor-elev, elev-elev, profesor-părinţi, formator-formabil, profesor-antreprenori, venind în întâmpinarea muncii extrem de dificile dar plină de har a carierei de dascăl.

Prof. Monica Giuchici