Identitate nationala si ecumenism

PROIECTUL ȘCOLAR INTERNAȚIONAL IDENTITATE NAȚIONALĂ ȘI ECUMENISM își propune prin activitatea EURODYSSEE THEATRALE ÎN ȘCOALA MARII UNIRI coordonată de prof. Camelia Maria Radovan să valorifice resursele culturale din județul Caraș- Severin- elemente de identitate locală și regională pentru o calitate ridicată a vieții conform valorilor Uniunii Europene, promovarea unei abordări moderne pentru învățarea limbii franceze prin practici teatrale, cu evidențierea rolului istoriei și culturii naționale. Susținerea unui învățământ modern prin turism cultural, o mai bună cunoaștere de către elevii reșițeni și belgieni a istoriei și patrimoniului cultural din Caraș- Severin, bazată pe parteneriatul eficient cu Consiliul Județean Caraș- Severin au fost doar câteva din obiectivele proiectului. Creșterea prezenței istoriei și culturii românilor la nivel internațional și promovarea pe plan internațional a importanței Marii Uniri a fost asigurată de participarea la activitățile din cadrul proiectului a 15 elevi belgieni și a doi profesori de la Institutul Saint-Joseph din Ciney, Belgia și a “coreșilor” lor LMF-iști.

Simpozionul Ecumenic Internațional ”Iubirea Creștină”- EDIȚIA a X-a

Simpozionul ecumenic internațional „Iubirea creștină” coordonator Pr. prof. Nicolae Chiosa– este o activitate din cadrul proiectului IDENTITATE NAȚIONALĂ ȘI ECUMENISM realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Caraș- Severin.

Se urmărește promovarea și diseminarea în rândul elevilor de la diferite școli din județ a rezultatelor participării la tabăra ecumenică anuală din Loreto. În primul rând, participanții sunt selectați din rândul elevilor care au luat parte la tabăra din Italia, pentru a putea oferi o mărturie reală asupra seminificațiilor proiectului. Selecția se va face pe baza unui formular de aplicație, care va include o motivație a dorinței de participare. Aplicațiile sunt transmise prin e-mail organizatorilor și sunt centralizate de elevii implicați în activitatea de selecție și organizare.

Acest simpozion le vine în ajutor tinerilor şi realizează apropierea de biserică, apropiere de care este nevoie, scopul lui fiind de a pune în practică şi de a aprofunda cunoştinţele dobândite pe parcursul celor 10 ani în care au avut loc întâlniri ecumenice la Centrul Giovani Paolo II Loreto. În timpul programului, tinerii au posibilitatea să își îmbunătățească propria cultură europeană, cunoașterea principiilor și caracteristicilor cetățeniei europene. Vor conștientiza mai ușor faptul că sunt toți cetățeni ai unei țări mai mari numite Europa, au posibilitatea să învețe că diferențele dintre națiuni și popoare nu trebuie să fie un motiv de excludere, ci o oportunitate de a se întâlni, de a cunoaște ceva nou.

Proiectul se bazează pe două activități principale: Simpozionul ecumenic anual Iubirea creștină de la Băile Herculane și Tabăra ecumenică anuală din Loreto, Italia. Simpozionul a fost organizat la Pensiunea ”Casa Ecologică” din comuna Mehadia, județul Caraș-Severin, situată în apropierea stațiunii Băile Herculane. Această pensiune este dotată cu spații în aer liber și în interior, cu o capacitate generoasă de a sprijini realizarea activităților propuse în cadrul proiectului, pentru un grup numeros. În aceeași locație au fost puse la dispoziția participanților cazarea, masa, sălile de conferințe, spațiile de relaxare și jocuri sportive.

Simpozionul anual de la Băile Herculane, ajuns la Ediția a X-a promovează educația non-formală, prin activități sportive în aer liber, mese rotunde, schimburi de experiență, schimburi de opinii și urmărește dezvoltarea abilităților de antreprenoriat. Deoarece principala temă a proiectului este unitatea și iubirea creștină, activitățile organizate în cadrul taberei au ca obiective să promoveze ideea de unitate, să dezvolte solidaritatea şi să promoveze toleranţa între tineri, să cultive înţelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări prin activități interculturale, să promoveze cooperarea europeană în domeniul tineretului. Având în vederea participarea internațională la simpozion, activitățile au avut ca obiectiv secundar să promoveze principiile, valorile, caracteristicile cetăţeniei europene. În ţările care fac parte din Europa nu este încă suficient dezvoltată conştiinţa apartenenţei la o identitate comună, ce respectă, totodată, specificul fiecărei ţări în parte. Este foarte important, aşadar, să trezim în tineri conştiinţa faptului că aparţin unei unice entităţi mari care se numeşte Europa, creată pe baza voinţei de a atinge obiective comune de creştere şi de schimb reciproc constructiv, să arătăm că îl putem întâlni pe „celălalt” fără teamă şi neîncredere, pentru a face schimb de idei, de puncte de vedere şi opinii şi a constata astfel că diferenţele dintre culturi nu trebuie să constituie un motiv de separare, ci o îmbogăţire reciprocă. Activităţile pe care partenerii internaționali le desfăşoară în propriile ţări cu tinerii sunt deja centrate pe transmiterea unor astfel de finalităţi, dar este foarte important să realizăm un schimb reciproc, pentru ca tinerii să se poată confrunta în mod direct cu aceste tematici şi să experimenteze valorile acceptării şi toleranţei, precum şi faptul că există, în realitate, conştiinţa apartenenţei comune la Europa.

Programul cuprinde şi activităţi de team building, activităţi desfăşurate în aer liber, care constituie o parte importantă a proiectului, pentru a promova participarea tinerilor şi pentru a-i încuraja să colaboreze ca echipă, pentru a favoriza cunoaşterea şi răspândirea diferitelor culturi. Educaţia non formală este un aspect foarte important al proiectului fiindcă permite explorarea şi dezvoltarea gradului de participare, a calităţilor de lider, a socializării şi a comunicării cu ceilalţi.

Activităţile planificate şi metoda de lucru prevăzută au permis facilitarea dezvoltării personale şi sociale a participanţilor. Acest lucru implică acceptarea şi înţelegerea celorlalţi, prin intermediul cunoaşterii culturii celuilalt şi prin activităţi realizate într-o limbă comună (engleza) pentru a depăşi barierele lingvistice şi comportamentale. Tinerii au fost implicaţi în alcătuirea programului, utilizarea resurselor, organizarea spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor.