Instituții și organisme ale UE

UE beneficiază de un cadru instituţional unic în lume, în care:

  • priorităţile generale sunt stabilite de Consiliul European, care reuneşte liderii naţionali şi europeni
  • deputaţii europeni, aleşi prin vot direct, reprezintă interesele cetăţenilor în cadrul Parlamentului European
  • interesele Uniunii în ansamblu sunt promovate de Comisia Europeană, ai cărei membri sunt desemnaţi de guvernele naţionale
  • guvernele promovează interesele statelor membre, în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Consiliul European stabilește direcția politică generală a UE, însă nu are putere de legiferare. Este condus de un președinte (în prezent, de Charles Michel) și este format din șefii de stat sau de guvern și președintele Comisiei. Se reunește pe parcursul câtorva zile de cel puțin 2 ori într-un interval de 6 luni.

Adoptarea legislaţiei europene

Elaborarea şi adoptarea legislaţiei europene implică 3 instituţii:

Alte instituții și organisme ale UE

Două alte instituţii europene joacă in rol vital:

Atribuţiile şi responsabilităţile acestor instituţii sunt prevăzute în tratate, acestea constituind baza a tot ceea ce face UE. Tratatele stabilesc, de asemenea, regulamentele şi procedurile pe care instituţiile UE trebuie să le respecte. Ele sunt adoptate de către şefii de stat şi/sau de către prim-miniştrii statelor membre şi ratificate de către parlamentele naţionale.

UE dispune şi de alte instituţii şi organisme interinstituţionale specializate: