Asociația Părinții LTL

ASOCIAŢIA PĂRINŢII LTL a fost constituită în anul 2009, este persoană juridică română cu scop nepatrimonial, apolitică, înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000.

Are caracter social, neguvernamental, nepatrimonial, democratic, independent, nonprofit şi apolitic.

Scopul asociaţiei este de a contribui la buna desfăşurarea a activităţii şcolareşi a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea elevii din Colegiul Național “Traian Lalescu” din Reşiţa, la creşterea performanţelor şcolare, motivarea elevilor, susţinerea materială a elevilor cu probleme speciale. Este interesată de promovarea intereselor elevilor din CNTLR, promovarea imaginii şcolii româneşti în general şi a colegiului nostru în mod special.

Asociaţia e formată din totalitatea membrilor săi ce pot avea calitatea de membri fondatori, membri asociaţi, membri onorifici şi simpatizanţi.

Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană care poate dovedi calitatea de părinte al unui elev CNTLR, este cadru didactic al instituţiei noastre sau are personalitate juridică şi sprijină scopul şi obiectivele asociaţiei.