Parlamentul European

 • Rol: organism legislativ al UE, ales în mod direct, cu responsabilități bugetare și de control
 • Membri: 705 deputați (membrii Parlamentului European)
 • Președinte: David-Maria Sassoli
 • Înființare: în 1952, ca Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului; în 1962, sub denumirea de Parlamentul European; primele alegeri directe au avut loc în 1979
 • Sedii: Strasbourg (Franța), Bruxelles (Belgia), Luxemburg
 • SiteParlamentul European

Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE. Este ales direct de cetățenii UE, o dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au avut loc în mai 2019.

Alegeri

Alegerile europene au avut loc în perioada 23-26 mai 2019.

Ce face Parlamentul European?

Parlamentul are trei roluri principale.

Rol legislativ

 • Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene.
 • Ia decizii cu privire la acordurile internaționale.
 • Ia decizii cu privire la extinderea UE.
 • Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative.

Rol de control

 • Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.
 • Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând Comisia să demisioneze.
 • Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE.
 • Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.
 • Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană.
 • Adresează interpelări Comisiei și Consiliului.
 • Participă la misiuni de observare a alegerilor.

Rol bugetar

 • Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul.
 • Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”).

Componență

Numărul deputaților din fiecare țară este, în principiu, proporțional cu populația sa, dar în practică se aplică sistemul „proporționalității degresive”: nicio țară nu poate avea mai puțin de 6 parlamentari sau mai mult de 96, iar numărul total al acestora nu poate depăși 705 (704 plus președintele). Membrii Parlamentului European sunt repartizați în funcție de afilierea politică, nu de naționalitate.

Președintele  reprezintă Parlamentul atât în relația cu celelalte instituții ale UE, cât și pe plan extern, și are ultimul cuvânt de spus cu privire la bugetul Uniunii.

Câte locuri are fiecare țară în Parlamentul European

Cum lucrează Parlamentul?

Activitatea Parlamentului se împarte în două etape principale.

 • Comisiile pregătesc legislația.
  Parlamentul numără 20 de comisii și trei subcomisii, fiecare ocupându-se de un anumit domeniu de politică. Comisiile examinează propunerile legislative, iar deputații și grupurile politice pot propune modificarea sau respingerea unui act legislativ. Aceste aspecte sunt discutate și în cadrul grupurilor politice.
 • Ședințele plenare au ca scop adoptarea legislației.
  Deputații se reunesc în plen pentru votul final pe marginea legislației și a amendamentelor propuse. În general, ședințele plenare de desfășoară la Strasbourg, patru zile pe lună, dar se pot organiza și sesiuni suplimentare la Bruxelles.

Parlamentul și cetățenii

Dacă doriți ca Parlamentul să acționeze cu privire la o anumită chestiune, îi puteți adresa o petitie(on-line sau prin poștă).

Petițiile se pot referi la orice subiect care intră în sfera de competență a UE.

Pentru a depune o petiție, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al UE sau să fiți rezident în UE. Întreprinderile sau alte organizații trebuie să aibă sediul în Uniune.