Cabinet psihopedagogic

Activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică asigură consilierea şi informarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, având ca teme diverse subiecte: cunoaşterea şi autocunoaştere, alegerea carierei, adaptarea la cerinţele vieţii de elev (învăţare, performanţă, abilităţi, aptitudini, comportament adecvat, managementul stărilor emoţionale), prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar şi alte aspecte particulare.

Prof. CĂLIN VERONA
Specialitatea: PSIHOLOGIE
Grad didactic definitivat