Proiectul de mobilitate ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA101-048101- ,,CREAREA UNUI CLIMAT POZITIV DE INCLUZIUNE ÎN ȘCOALĂ PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIALE”

Colegiul Național ”Traian Lalescu” își lărgește dimensiunea europeană!

Dobândirea de cunoștințe, aptitudini și competențe noi, îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale, practicarea instrumentelor şi strategiilor de coaching în vederea gestionării situaţiilor de criză sunt doar cîteva din obiectivele proiectului. Întrucât promovarea unui climat de siguranță pentru educarea elevilor este o prioritate în Colegiul Naţional Traian Lalescu Reşiţa, coordonatorul proiectului, doamna profesor Gabriela Perian îşi propune , împreună cu echipa de implementare( prof. Ovidiu Bădescu, Lavinia Dolot, Rodica Ienciu), întocmirea unui plan de politică școlară privind abordarea și prevenirea hărțuirii la școală pentru anul școlar 2019/2020 şi realizarea unui parteneriat strategic pentru o aplicație KA2, în timpul implementării prezentului proiect. Un alt obiectiv este formarea tuturor cadrele didactice din şcoală în urma diseminărilor făcute de cele 6 cadre didactice care vor participa la 2 fluxuri de formare profesională.

Fluxul 1, cursul de la Bologna, Italia, derulat în perioada 03-09.02.2019, îi va familiariza pe profesorii noștri (Ovidiu Bădescu, Georgeta Raicu şi prof. Perian) cu elemente-cheie legate de coaching și inteligență emoțională. Fluxul 2 – ”Cum să opriți hărțuirea și hărțuirea cibernetică în școli”- îi va provoca pe cei 3 participanți (Lavinia Dolot, Anca Badea şi Lorena Constantinescu) să analizeze impactul pe care îl au comportamentele de hărțuire în şcoală și pașii concreți care pot fi urmați pentru prevenirea și oprirea ei.

Cursul din perioada 24 – 30.03.2019, Bolonia, Italia, vizează creșterea gradului de conștientizare a participanților cu privire la fenomen, dobândirea de metode și instrumente pentru construirea unui mediu pozitiv în școală și în clasă și planificarea strategiilor și politicilor școlare pe termen lung, care să se aplice pentru prevenirea și reducerea hărțuirii. În timpul activităților de pregătire pedagogică (10 ore), lingvistică (25 de ore) și culturală (5ore) profesorii instruiţi vor realiza diseminarea informaţiilor în cascadă, vor întocmi un ghid de bune practici, vor dezvolta o bază de materiale pe care le vor folosi la clasă şi vor avea periodic întâlniri.

Toate etapele proiectului vor fi incluse pe un site web dedicat proiectului. Pe tot parcursul proiectului, progresul participanţilor va fi ritmic monitorizat.