SCOALA MARII UNIRI

Proiectul cultural ȘCOALA MARII UNIRI constă în derularea unor activități dedicate Centenarului Marii Uniri, moment istoric major cu impact asupra comunității locale, naționale și internaționale și a partenerilor educaționali. În acest sens, elevii și profesorii sunt angajați în cercetarea istoriei, digitalizează obiecte, documente, fotografii de epocă, imortalizează activitățile dedicate Marii Uniri. Rezultatele ofertei culturale vor fi la dispoziția beneficiarilor direcți și indirecți prin accesul întregii comunități școlare la punctul de informare CENTENARUL LMF-iștilor, respectiv la exponatele din cadrul expoziției de fotografie. Elevii studiază istoria Marii Uniri, pregătesc- alături de profesorii coordonatori Luminița Broască, Elena Ivan, Adrian Doxan și Camelia Maria Radovan și de părinții membri ai Asociației de părinți – în cadrul atelierelor foto-video- expoziția Centenarului. Competențele dobândite de elevi în timpul atelierelor de lucru vor duce la rezultate culturale durabile.

Proiectul cultural se încadrează în prioritățile de dezvoltare locală care vizează accesul tuturor elevilor la informație. Toate activitățile vor fi monitorizate la nivel de școală și comunitate prin comunicate de presă și articole postate pe pagina web a colegiului www.cntlr.ro . Beneficiile acestui proiect vor conștientiza elevii din grupul țintă despre importanța Centenarului și a educației în spiritul atașamentului față de istoria țării noastre, precum și dobândirea și consolidarea competențelor educației civice cu relevanță în comunitatea locală. Proiectul va revigora memoria istorică și va crește nivelul de conștientizare și educare a generației tinere față de importanța Marii Uniri, prin oferirea unei ocazii rare, aceea de a contribui în mod direct la cunoașterea istoriei acelei perioade, precum și la organizarea, conservarea și promovarea unui centru de informare de mare valoare, la crearea unui loc de întâlnire pentru cei pasionați de istorie.

Toate activitățile din cadrul proiectului ȘCOALA MARII UNIRI sunt posibile datorită susținerii Asociației Părinții LTL a Liceului Teoretic Traian Lalescu Reșița și a Consiliului Local al Municipiului Reșița.[supsystic-gallery id=27]