Științe socio-umane

FETICO MONICA 
Specialitatea: Filosofie
Grad didactic definitiv, doctorand